Miljø og Zikk Zaks

Vi tar ansvar for miljøet!

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, både i forhold til miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Det ytre miljø ivaretar vi gjennom:

 – Miljøvennlige produkter for salg og behandling
 – Godt sorteringssystem for gjenvinning
 – Forsvarlig og sikker kjemikaliehådtering
 – God luftsirkulasjon med punktavsug
Zikk-Zaks legger også stor vekt på trivsel hos sine medarbeidere og gjester.